אל תהיה לי גיבור - טוביה טישלר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2003
????/?: טוביה טישלר
?????: יוסי גיספן
???: פט פרימן
????/?: ליאט,סאסי בוגנים
?÷?? ?????: חוללו זמר מס. 19 - R224- VCD
סדנת גדי ביטון חוללו זמר מס. 19 (4 R224-July 2003)
ריקודי עם - מחנה יונה 2003
רמה ריקודיה 2008 DVD
?÷?? ?????÷?: חוללו זמר מס. 19 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר (July 4 2003 - CD - R224)
ליאור 7 - ישראל יעקב - CD
מחנה יונה 2003 - CD
רמה ריקודיה 2008- CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????