נגן לי ירדן - ישראל שיקר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1985
????/?: ישראל שיקר
?????: יעקב שרת
???: מוני אמריליו
????/?: איתן מסורי
?÷?? ?????: Israel Shiker 1985
מחול אירופה 1987
רוקדים עם ישראל שיקר (רוקדים 108)
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 10 (W136)
?÷?? ?????÷?: LP-Hamachol: for educational purposes - [HAM] [HMC] - Fredi Cohen
רוקדים 31 - CD
רוקדים מס. 35 - קלטת שמע
רוקדים מס. 67 - קלטת שמע
רוקדים מס.136 - קלטת שמע
ריקודים ע"י ישראל שיקר - קלטת שמע
ריקודים ע"י ישראל שיקר 2 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.35 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.67 (in Hebrew)
?????: Also sung by Haamranim, Rivka Zohar, Mili Miran
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????