הורה נדב - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1988
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: אין
???: שמוליק גוב ארי + יוסי גרשוני
????/?: נגינה
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1988
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1993
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1988
רוקדים מס. 273 DVD
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 26 - CD
הורה כיף 34 - CD
הכוכב הכחול 1990 - קלטת שמע
מטמונים 2 - CD
רוקדים 26 - CD
רוקדים 273 - CD
רוקדים מס. 70 - קלטת שמע
שמוליק גוב ארי 1988 - קלטת שמע
שמוליק גוב-ארי - ריקודי עם - מחול אירופה 2002 - CD
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Laurie Markus Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.70 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????