מרגנית - אבנר נעים
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1996
????/?: אבנר נעים
?????: חיים חפר
???: דב זלצר
????/?: מילי מירן
?÷?? ?????: הורה כיף 1996
הורה כיף 1998
מחול אירופה 1996
עמנואל מס. 42
רוקדים מס. DVD 38
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 75 (W171)
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 83 (W200)
?÷?? ?????÷?: אבנר נעים - מרגנית 1 - CD
רוקדים 42 - CD
רוקדים 44 - CD
רוקדים מס.171 - קלטת שמע
רוקדים מס.200 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????