השושנה פורחת - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1975
????/?: יואב אשריאל
?????: משה אלימלך
???: לדינו
????/?: חנה אהרוני
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1984
עמנואל מס.116
רוקדים מס. DVD 77
ריקודי עם - מחנה שורשים 1996
?÷?? ?????÷?: LP-Dances of Yoav Ashriel - Y-114 [DBY80] Blue Star 1980 - (1980) -
רוקדים 77 - CD
רוקדים 31 - CD
רוקדים מס. 10 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????