ציפור מטורפת - ניר דור
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1995
????/?: ניר דור
?????: יצחק איינהורן
???: נחום היימן
????/?: יזהר כהן
?÷?? ?????: הורה כיף - DVD -2008
הורה כיף - DVD -2010
חגיגה - הילולים -DVD 2009
מחנה הורה דיקלה 1997
מחנה ריקוד DVD 2006
עמנואל מס. 46
רוקדים מס. DVD 36
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 14 (W151)
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 15 (W155)
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 18 (W168)
?÷?? ?????÷?: CD-Hora Keff 2010
דיקלה 99 - CD
הורה כיף 21 - CD
חגיגה - הילולים - CD 2009 2
מחנה ריקוד 2006 - CD
ניר דור - הורה כיף 2000 - CD
ניר דור - ריקודי עם - דיקלה 98 - CD
ניר דור - ריקודי עם 1999 - CD
רוקדים 40 - CD
רוקדים מס.151 - קלטת שמע
רוקדים מס.168 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: הורה כיף 2010
חגיגה - הילולים 2009
רישום צעדים: Honey Goldfein-Perry Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????