בוא בשלום - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1983
????/?: יואב אשריאל
?????: רחל שפירא
???: נורית הירש
????/?: להקת פיקוד צפון
?÷?? ?????: DVD רוקדים מס. 501
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM45
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1983
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1990
עמנואל מס.115
רוקדים מס. 11
רוקדים מס. 297 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 1994
ריקודי עם - מחנה שורשים 1996
?÷?? ?????÷?: LP-Halleluyah Express: For Edu. Purp. - [HEX] -18 - (1984L) - M. Eskayo
הורה כיף 31 - CD
מחול פסיפיק 2001 עם רענן מור חלק 4 - CD
רוקדים 8 - CD
רוקדים 297 - CD
רוקדים מס. 6 - קלטת שמע
רוקדים מס. 7 - קלטת שמע
רוקדים מס.108 - קלטת שמע
רוקדים מס.156 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Nurit Grinfeld London Workshop, May 2010
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
Hora Shalom Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.108 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????