את מלאך - משה טווילי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 2012
????/?: משה טווילי
?????: מאירוביץ פוקוב פוקוב מאירוביץ
???: נעמי שמר
????/?: דורון מזר
?÷?? ?????: DVD-Rokdim No.335-Camp Bitnua 4
רוקדים מס. 329 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 329 - CD
רוקדים 335 - CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????