מאהב - דודו ברזילי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1998
????/?: דודו ברזילי
?????: עדי רנרט, שוהם סמיט
???: עדי רנרט
????/?: גלי עטרי
?÷?? ?????: מחול אביב 2011
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1998
רוקדים מס. DVD56
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 87 (W191)
?÷?? ?????÷?: Hora Camp 2014 - with Dudu Barzilay & Yaron Ben Simhon
דוד ברזילי - 1999 - CD
דוד ברזילי - ריקודי עם 2001 - CD
הורה כיף 25 - CD
רוקדים 52 - CD
רוקדים מס.191 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????