בת צורים - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ??????????
???: 1959
????/?: יואב אשריאל
?????: שרה לוי תנאי
???: שרה לוי תנאי
????/?: להקת כרמון
?÷?? ?????: Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.1
IFDI Kibud Vechavod
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM45
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1996
עמנואל מס. 48
עמנואל מס.114
רוקדים מס. DVD 91
רוקדים מס. 32
ריקודי עם - מחנה שורשים 1993
?÷?? ?????÷?: LP-Bikurim - Blue Star 1978 K+R 8051 NI [BIK] - (1978) - Ya’akov Eden
LP-Folk Dances Of Israel - Rikuday Am - CBS 67251 - Joav Ashriel
LP-Israel Sings! - Vanguard VSD 2130 - (1969L) - Karmon
LP-Israeli Dances - Folkways FW 6935 - (1972L) -
LP-Israeli Dances! - CBS 63050[ISRD] - (1972L) -
LP-Potpourri - Tikva 117 - (1969L) - Fred Berk
ברזילאי מס. 1 - קלטת שמע
רוקדים 91 - CD
רוקדים 30 - CD
רוקדים מס. 5 - קלטת שמע
רוקדים מס. 20 - קלטת שמע
רוקדים מס. 89 - קלטת שמע
רישום צעדים: Ami Gilad - Potpourri Israeli Folk Dances *
Recording Center For Folk Dancing No.20 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.5 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.89 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????