איחולים - יצחק ביטון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1988
????/?: יצחק ביטון
?????: אין
???: יעקב אייש
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD רוקדים מס. 501
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1989
עמנואל מס. 14
עמנואל מס.208
עמנואל מס.214
רוקדים מס. DVD 12
?÷?? ?????÷?: LP-Sabras 9 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR9]
הורה כיף 14 - CD
רוקדים 9 - CD
רוקדים מס. 78 - קלטת שמע
רוקדים מס. 99 - קלטת שמע
רוקדים מס.103 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.103 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.78 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????