ענבי - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1977
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: שלומית ליפשיץ
???: שולמית ליפשיץ
????/?: הפרברים
?÷?? ?????: Heda Workshop 2019
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
מחול אירופה DVD - 2006
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1983
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1992
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2000
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1987
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 2001
עמנואל מס. 26
עמנואל מס.228
רוקדים מס. 17
רוקדים מס. 25
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 70 (W142)
ריקודי עם - שורשים (W203)
ריקודי עם עם שמוליק גוב ארי מס. 1
?÷?? ?????÷?: LP-Boi - Teiman: David Dor - Lyron Records 101 - (1971L) - Israel Yakovee
LP-Galil: Folkdances of Israel for Educational Purposes - LP ME-27 -
LP-Halleluyah Express: For Edu. Purp. - [HEX] -18 - (1984L) - M. Eskayo
חגיגה 1992 - קלטת שמע
מחול אירופה 2006 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 15 - CD
רוקדים מס. 7 - קלטת שמע
רוקדים מס. 70 - קלטת שמע
רוקדים מס.140 - קלטת שמע
רוקדים מס.203 - קלטת שמע
ריקודי עם ישראלים חדשים 1991 חלק 1 - קלטת שמע
שמוליק גוב ארי 1986 - קלטת שמע
שמוליק גוב ארי 1988 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
Laurie Markus Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.70 (in Hebrew)
?????: Also sung by Daklon
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????