שיר נאמן - מרקו בן שמעון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: מעגל
שנה: 1992
יוצר/ת: מרקו בן שמעון
מילים: אהוד מנור
לחן: נורית הירש
מבצע/ת: יהורם גאון
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM20
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM21
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM23
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1992
מרקו בן שמעון - 2009 - DVD
רוקדים מס. 303 DVD
מקור המוזיקה: חגיגה 1992 - קלטת שמע
מרקו בן שמעון - 2009 - CD
רוקדים 303 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2020-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2020-2002 בבעלות אלי שילה