זן נדיר - איילת בוקאי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: מעגל
שנה: 2011
יוצר/ת: איילת בוקאי
מילים: מאיר גולדברג
לחן: קורין אלאל
מבצע/ת: קורין אלאל
מקור וידאו: כרמיא 2011 -רוקדים מס. DVD 318
רוקדים מס. 319 DVD
מקור המוזיקה: כרמיא 2011 -רוקדים מס. CD 318
רוקדים 319 - CD
הערות: Karmiel 2011
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2020-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2020-2002 בבעלות אלי שילה