הללה דקלה - דודו ברזילי, אייל אליהו
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 2011
????/?: דודו ברזילי, אייל אליהו
?????: די.ג'י. ממס
???: די.ג'י. ממס
????/?: ד. ג'. ימס
?÷?? ?????: DVD-Karmiel Summer Course 2013
Harkada Camp, Paris, France 2012
Toronto 2011
רוקדים מס. DVD 92
?÷?? ?????÷?: CD-Karmiel Summer Course 2013
רוקדים 92 - CD
???? ??÷???? / ????: Eyal Eliyahu Melbourne Workshop
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????