ניגונו של אורי - שלמה ממן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1986
????/?: שלמה ממן
?????: אין
???: אורי כהן
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Shlomo Mamam Productions 1
הורה כיף 1991
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1988
רוקדים מס. DVD 129
שלמה ממן מס.7 - DVD R125
?÷?? ?????÷?: מנגינות מס. 7 חלק שני - קלטת שמע
רוקדים CD R129
רוקדים מס. 82 - קלטת שמע
שלמה ממן מס.7 -רוקדים CD R125
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.82 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????