נשימה ארוכה - שלמה ממן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: זוגות
שנה: 2011
יוצר/ת: שלמה ממן
מילים: אהוד מנור
לחן: נחום היימן
מבצע/ת: גד אלבז
מקור וידאו: DVD-Slomo Maman-Melbourne 2011
רוקדים 309-ממנרקוד 3 DVD
מקור המוזיקה: CD-Shlomo Mamam-Melbourne 2011
רוקדים 309 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Rikud OZ with Shlomo, Dudu, Carmel and Ohad
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2022-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2022-2002 בבעלות אלי שילה