צעדת השמחה - שלמה בכר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1979
????/?: שלמה בכר
?????: אין
???: טובי דוד
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Machol Pacifica 1995 with Shlomo Bachar
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1989
עמנואל מס.107
?÷?? ?????÷?: LP-Hamecholelet - Hadarim 9 - (1978) -
LP-Shlomo Bachar Presents: Avivim - Hadarim 12 - Shlomo Bachar
LP-Tamar 3 Presents Israeli Folk Dances - [TMR3]
רוקדים מס.103 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.103 (in Hebrew)
Toby David - Hamecholelet Hadarim IX *
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????