אוהב אותך - אבי לוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ?????
???: 2011
????/?: אבי לוי
?????: שלומי שבת, איתי זילברשטין
???: שלומי שבת + איתי זילברשטין
????/?: שלומי שבת
?÷?? ?????: DVD-36th ITH Seminar with Avi Levy (2011)
Dances on YouTube and Other Internet Sites
DVD-מחול מיאמי 2012
וני כאר 2011
רוקדים מס. DVD 129
?÷?? ?????÷?: CD-ITH Seminar No.36 with Avi Levy 2011
רוקדים CD R129
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????