רחמים - יענקל'ה לוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1985
????/?: יענקל'ה לוי
?????: יחיאל מוהר
???: משה וילנסקי
????/?: עפרה חזה
?÷?? ?????: יענקל'ה לוי - רוקדים מס. DVD 109
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1985
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1986
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1986
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1987
עמנואל מס.107
?÷?? ?????÷?: LP-Arava: Israeli Folkdances for Ed. Pur. - M.A.I.M. LP 008 -M. Eskayo
יענקל'ה לוי - 2 - CD
רוקדים 109 - CD
רוקדים 78 - CD
רוקדים מס. 35 - קלטת שמע
רוקדים מס. 87 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.35 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????