אוזן - דודו ברזילי + אייל אליהו
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2010
????/?: דודו ברזילי + אייל אליהו
?????: ליאור גבע
???: עממי טורקי
????/?: מיקי אוזן
?÷?? ?????: DVD-35th ITH Seminar with Rafi Ziv (2011)
Dances on YouTube and Other Internet Sites
מחול מיאמי 2010
רוקדים 306-ממנרקוד 1 DVD
רמה ריקודיה 2011 DVD
?÷?? ?????÷?: CD-ITH Seminar No.35 with Rafi Ziv 2011
רוקדים 306 - CD
???? ??÷???? / ????: Rikud OZ with Shlomo, Dudu, Carmel and Ohad
הילולים 2011
כוכבים 2011
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????