איריסים - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1986
????/?: יואב אשריאל
?????: חיים חפר
???: יווני
????/?: עפרה חזה
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM31
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1987
עמנואל מס. 17
עמנואל מס.115
עמנואל מס.208
עמנואל מס.213
רוקדים מס. DVD 9
?÷?? ?????÷?: LP-Jerusalem 20 - 6/89 T007 [JER] - (1989) - Moshe Telem
LP-Sabras *3-Recreational Folkdances of Israel-[SBR2] ME1011-M. Eskayo
דני דסה דנ 005 - ריקודים ישראליים - קלטת שמע
הורה כיף 13 - CD
רוקדים 5 - CD
רוקדים מס. 75 - קלטת שמע
רוקדים מס.118 - קלטת שמע
רוקדים מס.119 - קלטת שמע
רוקדים מס.158 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.119 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.75 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????