את ואני והרוח - יענקל'ה לוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1977
????/?: יענקל'ה לוי
?????: יורם טהרלב
???: נחום היימן
????/?: הפרברים
?÷?? ?????: יענקל'ה לוי - רוקדים מס. DVD 109
Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
עמנואל מס.107
?÷?? ?????÷?: יענקל'ה לוי - 2 - CD
רוקדים 109 - CD
רוקדים מס. 87 - קלטת שמע
?????: Also sung by Gevatron
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????