דבקה בלקנית - אור אשכנזי + ולנה אשכנזי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2010
????/?: אור אשכנזי + ולנה אשכנזי
?????: אין
???: אורי קפלן & תמיר מוסקט
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD-Rikud OZ 2011
Bitnua 2010
Yachad 2010
הילולים DVD - 2010
?÷?? ?????÷?: CD-Camp Bitnua 2010
CD-Camp Yachad 2010
CD-Rikud OZ 2011
רוקדים 303 - CD
???? ??÷???? / ????: Dances Taught-Machol Pacifica 2015 with Oren Ashkenazi
הילולים 2010
?????: Performed by Balkan Beat Box
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????