ספינותיה - רפי זיו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 2010
יוצר/ת: רפי זיו
מילים: מאיר גולדברג
לחן: דודי לוי
מבצע/ת: נורית גלרון
מקור וידאו: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2010
DVD-15th Machaneh Aviv (2010)
DVD-35th ITH Seminar with Rafi Ziv (2011)
DVD-Machol Pacifica 2010
Dances on YouTube and Other Internet Sites
DVD מחול אירופה 2010
רוקדים מס. 298 DVD
מקור המוזיקה: CD-2010 #15 מחנה אביב
CD-Camp Yachad 2010
CD-ITH Seminar No.35 with Rafi Ziv 2011
מחול אירופה CD -2010
רוקדים 298 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Machol Pacifica 2010
מחול אירופה 2010
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2020-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2020-2002 בבעלות אלי שילה