טרויקה - רוסי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1930
????/?: רוסי
?????: עממי
???: עממי רוסי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: מחול אביב DVD 2015
רוקדים מס. 32
ריקודי עם - מחנה שורשים 1992
?÷?? ?????÷?: LP-Danses Folkloriques Isra\’eliennes - Saravah SR 10023 - Nahum Heiman
מחול אביב 2015 - CD
רוקדים 30 - CD
רוקדים מס. 5 - קלטת שמע
רוקדים מס. 24 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.24 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.5 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????