יחד כל הלילה - קובי מיכאלי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2009
????/?: קובי מיכאלי
?????: צ'ולי זכאי
???: שי ראובני
????/?: קובי פרץ & אישתר אלאבינה
?÷?? ?????: DVD מחול אירופה 2010
רוקדים 295-לרקוד ביחד 6 DVD
רמה ריקודיה 2010 DVD
?÷?? ?????÷?: מחול אירופה CD -2010
רוקדים 295 - CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????