כמו לסערה - אבי פרץ
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1994
????/?: אבי פרץ
?????: חנה גולדברג
???: מיקי גונן
????/?: חיים משה
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
Yad Beyad 2013
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM46
עמנואל מס. 32
עמנואל מס. 33
רוקדים מס. DVD 30
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 66 (W138)
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 67 (W141)
?÷?? ?????÷?: CD-סבבה 2007
רוקדים 35 - CD
רוקדים מס.138 - קלטת שמע
?????: Also sung by Daklon
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????