כמה חסר - ירון בן שמחון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ?????
???: 2009
????/?: ירון בן שמחון
?????: יצחק שמלי
???: יצחק שמלי
????/?: קרן פלס
?÷?? ?????: DVD-Yaron Ben Simchon-Winter Rikud 2009
Bitnua 2010
Dances on YouTube and Other Internet Sites
הילולים DVD - 2010
מחול מיאמי 2016
רוקדים מס. 315 DVD
ריקודי עם - ריקוד חורף 2010
?÷?? ?????÷?: CD-Camp Bitnua 2010
CD-Rafi Ziv-Melbourne 2010
רוקדים 315 - CD
???? ??÷???? / ????: Dances Taught-Rafi Ziv-Melbourne Camp 2010
הילולים 2010
ריקודי עם - ריקוד חורף 2009
ריקודים שנלמדו - מחול מיאמי 2016
?????: Also sung by Itzik Shamli
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????