כנראה - ירון בן שמחון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2009
????/?: ירון בן שמחון
?????: מורן אלבז
???: גד אלבז
????/?: גד אלבז
?÷?? ?????: DVD-15th Machaneh Aviv (2010)
DVD-Yaron Ben Simchon-Winter Rikud 2009
Dances on YouTube and Other Internet Sites
DVD מחול אירופה 2010
הילולים DVD - 2010
רוקדים מס. 315 DVD
רוקדים מס. 405
ריקודי עם - ריקוד חורף 2010
?÷?? ?????÷?: CD-2010 #15 מחנה אביב
CD-Camp Yachad 2010
Hora Camp 2014 - with Dudu Barzilay & Yaron Ben Simhon
מחול אירופה CD -2010
רוקדים 315 - CD
???? ??÷???? / ????: Machol Hashalom 2010
הילולים 2010
מחול אירופה 2010
ריקודי עם - ריקוד חורף 2009
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????