הורה נהריה (שאנה) - אורן שמואל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1994
????/?: אורן שמואל
?????: נאסר רסטגר נג'אד
???: עבאס שאפורי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: חוללו זמר מס. 16-השתלמות מרקידים DVD/CD-2009
Dances on YouTube and Other Internet Sites
Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
אורן שמואל - מלבורן 2003 - VCD
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM40
הורה כיף - 2009
הורה כיף - DVD -2010
עמנואל מס. 39
רוקדים מס. 29
ריקודי עם - מחנה יונה 1994
ריקודי עם - סבבה 2001
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 68 (W135)
?÷?? ?????÷?: CD-Hora Keff 2010
ברזילאי מס. 1 - קלטת שמע
הורה כיף 32 - CD
חוללו זמר מס. 16-השתלמות מרקידים CD/DVD 2009
רוקדים 29 - CD
רוקדים מס.135 - קלטת שמע
ריקודי אורן שמואל - מלבורן 2003 - CD
???? ??÷???? / ????: הורה כיף 2010
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.135 (in Hebrew)
?????: aka Debka Nahariya, 2nd Dance
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????