אהבה בת עשרים - שלמה ממן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ?????
???: 2009
????/?: שלמה ממן
?????: נעמי שמר
???: ז'אק ברל
????/?: יהורם גאון
?÷?? ?????: DVD-Munich 2010
מחול מיאמי 2009
רוקדים מס. 292 DVD
רוקדים מס. 414
שלמה ממן מס.6 - DVD R124
?÷?? ?????÷?: CD-מינכן 2010
רוקדים 292 - CD
שלמה ממן מס.6 -רוקדים CD R124
???? ??÷???? / ????: ריקודי עם - ריקוד חורף 2009
ריקודים שנלמדו - מחול מיאמי 2008
רישום צעדים: Honey Goldfein-Perry Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????