שיר שמח - גיורא קדמון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1973
????/?: גיורא קדמון
?????: יעקב אורלנד
???: מרדכי זעירא
????/?: אסתר אופרים
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM28
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
עמנואל מס. 52
רוקדים מס. 276 DVD
?÷?? ?????÷?: LP-Back From Israel 76 - Hadarim 8 - (1976) - Shlomo Bachar
LP-Bikurim - Blue Star 1978 K+R 8051 NI [BIK] - (1978) - Ya’akov Eden
LP-Israeli Folk Dances - [IFD] I-9999 - (1973) - Stan Isaacs
LP-Kissufum - AMKA 3201 [KIS]Gert-Jan van Ammerkate, -
LP-Lets Dance Israeli Folk Dances #5-MM 35251 [GAB3]-(1981L)-Y. Gabai
LP-Manginot 6 - [SMN6] - Shlomo Maman
LP-Sabras 9 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR9]
הורה כיף 12 - CD
רוקדים 276 - CD
רוקדים מס. 4 - קלטת שמע
רוקדים מס. 6 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.6 (in Hebrew)
?????: Also sung by Ha'eshkoliot, Ha'ofarim, Shokolad Menta Mastik, 2nd Dance
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????