משתגע מאהבתך - אלי סגל + ספי אביב
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: זוגות
שנה: 2009
יוצר/ת: אלי סגל + ספי אביב
מילים: משה פרץ
לחן: משה פרץ
מבצע/ת: שלומי שבת
מקור וידאו: DVD-Eli Segal-Mlbourne 2010
Eli Segal-Winter Rikud 2009 (DVD)
רוקדים 289-לרקוד ביחד 5 DVD
מקור המוזיקה: רוקדים 289 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: הילולים 2011
ריקודי עם - ריקוד חורף 2009
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2020-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2020-2002 בבעלות אלי שילה