בערת השם 2 - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2009
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: טל שגב יעקב לאמעי ואבי גואטה
???: שגב טל יעקב לאמעי ואבי גואטה
????/?: שרית חדד
?÷?? ?????: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2010
חגיגה - הילולים -DVD 2009
מחול אירופה 2009 חלק 1 + 2 - DVD
רוקדים מס. 391 DVD
?÷?? ?????÷?: חגיגה - הילולים - CD 2009 1
מחול אירופה CD -2010
רוקדים 289 - CD
רוקדים 391 - CD
???? ??÷???? / ????: חגיגה - הילולים 2009
מחול אירופה 2009
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????