לפני שנפרדים - מרקו בן שמעון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1991
????/?: מרקו בן שמעון
?????: נורית בת-שחר צפריר
???: יאיר קלינגר
????/?: חיים משה
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM11
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM17
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM23
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM37
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM55
טוביה טישלר+ רוני סימן-טוב R252 - DVD # 1
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1992
מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 1996
עמנואל מס. 20
עמנואל מס.218
רוקדים מס. 57
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 5 - CD
טוביה טישלר+ רוני סימן-טוב R252 - CD # 1
רוקדים 51 - CD
רוקדים מס.123 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Shorashim 2017
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.123 (in Hebrew)
?????: sma Ad Hapaam Hayom
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????