דבקה הילולה - ישראל שיקר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2008
????/?: ישראל שיקר
?????: איילט ציוני, גילי ליבר
???: גילי ליבר
????/?: גאיה
?÷?? ?????: DVD-30th ITH Seminar with Yaron Carmel
DVD-Munich 2009
DVD-Vols. 1 + 2 השתלמות
רוקדים מס. 279 DVD
?÷?? ?????÷?: CD-Hishtalmut Irgun
CD-מינכן 2009
רוקדים 279 - CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????