אהבה תנצח - קובי מיכאלי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2008
????/?: קובי מיכאלי
?????: צ'ולי זכאי
???: יווני
????/?: קובי פרץ
?÷?? ?????: DVD-Munich 2009
DVD-Vols. 1 + 2 השתלמות
DVD-הילולה 2012
Kochavim 2009
קובי מיכאלי 2008 מלבורן DVD
רוקדים מס. 281 DVD
?÷?? ?????÷?: CD-Hishtalmut Irgun
CD-מינכן 2009
הילולה 2012 - CD
קובי מיכאלי 2008 מלבור CD
רוקדים 281 - CD
???? ??÷???? / ????: Camp Yenne 2009
Machol Italia 2009
כוכבים 2009
מחול טרופיקליה 2008
נרקודה - קובי מיכאלי - מלבורן 2009
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????