דגדוגים - אלי סגל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 2008
????/?: אלי סגל
?????: שלומי אסף
???: שלומי אסף
????/?: שלומי אסף
?÷?? ?????: DVD-Camp Yachad 2008
כרמיא 2008 -רוקדים מס. CD+DVD 274
רוקדים 277-לרקוד ביחד 3א DVD
?÷?? ?????÷?: CD-Camp Yachad 2008
כרמיאל2008 -רוקדים מס. CD-274
רוקדים 277 - CD
???? ??÷???? / ????: תמרון 2009
?????: Karmiel 2008
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????