דמעות שחורות - שלמה ממן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2008
????/?: שלמה ממן
?????: שלמה ארצי
???: שלמה ארצי
????/?: שלמה ארצי
?÷?? ?????: הורה אביב DVD-2008
Dances on YouTube and Other Internet Sites
הורה כיף - DVD -2008
חגיגה - DVD-2008
מחול אירופה 2008
רוקדים מס. 272 DVD
שלמה ממן מס.5 - DVD R123
?÷?? ?????÷?: הורה אביב 2008 - CD
הורה כיף -2005 - CD
חוללו זמר מס. CD - 44
רוקדים 272 - CD
שלמה ממן מס.5 -רוקדים CD R123
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????