אליך - דודו ברזילי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ?????
???: 2008
????/?: דודו ברזילי
?????: משה פרץ
???: משה פרץ
????/?: משה פרץ
?÷?? ?????: DVD-Dudu Barzilay-Rikud 2008
Dances on YouTube and Other Internet Sites
DVD-מחול מיאמי 2008
Toronto 2008
רוקדים מס. 314 DVD
?÷?? ?????÷?: CD-Yoram Sasson-Melbourne 2009
מחול מיאמי - 2008 - CD
רוקדים 285 - CD
רוקדים 314 - CD
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Camp Yenne 2013 - France
הילולים 2008
ריקוד 2008
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????