תני לי את הכח - בועז כהן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: מעגל
שנה: 2008
יוצר/ת: בועז כהן
מילים: עודד ארביב
לחן: עודד ארביב
מבצע/ת: עודד ארביב
מקור וידאו: השתלמות מרקידים מס.CD/DVD 3
רוקדים מס. 389 DVD
מקור המוזיקה: השתלמות מרקידים מס.CD/DVD 3
רוקדים 273 - CD
רוקדים 389 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2022-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2022-2002 בבעלות אלי שילה