בשבילי - ירון בן שמחון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2007
????/?: ירון בן שמחון
?????: רון רוזנפלד
???: תמיר קליסקי
????/?: הדר עוזרי
?÷?? ?????: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2009 Vols.1+2
DVD-Machol Pacifica 2009 with Pamela Schwartz
Dances on YouTube and Other Internet Sites
ITH Seminar #45 with Yaron Ben Simchon (2016)
השתלמות מרקידים מס.CD/DVD 1
מחול מיאמי 2016
מחנה ריקוד DVD 2008
רוקדים מס. 272 DVD
רוקדים מס. 405
ריקודי עם - ריקוד חורף 2007
?÷?? ?????÷?: CD-מינכן 2008
DVD/CD-Karmiel Summer Course 2009 Vols.1+2
הורה אביב 2008 - CD
הילולים 2007 - CD
השתלמות מרקידים מס.CD/DVD 1
רוקדים 272 - CD
???? ??÷???? / ????: הילולים 2008
כרמיאל 2009
מחול טרופיקליה 2008
ריקודים שנלמדו - מחול מיאמי 2016
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????