היא תיקח אותך - ירון מליחי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2007
????/?: ירון מליחי
?????: שלום חנוך
???: שלום חנוך
????/?: דפנה ערמוני
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
Toronto 2008
Yad Beyad 2019
רוקדים 270-לרקוד ביחד 2 DVD
רמה ריקודיה 2008 DVD
רמה ריקודיה 2011 DVD
?÷?? ?????÷?: ירון מליחי - הורה כיף 2007 - CD
רוקדים 270 - CD
רמה ריקודיה 2008- CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????