בשבילך נוצרתי - לוי בר-גיל + אלי סגל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2007
????/?: לוי בר-גיל + אלי סגל
?????: ליאור פרחי
???: ליאור פרחי
????/?: אייל גולן
?÷?? ?????: Eli Segal-Winter Rikud 2009 (DVD)
הילולים DVD - 2007
חגיגה - DVD-2007
חוללו זמר מס. 41 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - R258 - DVD
?÷?? ?????÷?: הילולים 2007 - CD
חגיגה 2007 חלק 1 + 2 - CD
חוללו זמר מס. 41 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - 20/7/2007 - R258 - CD
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????