זינגרלה - משה אסקיו
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1990
????/?: משה אסקיו
?????: שרית בר נס
???: יווני
????/?: להקת הפסגות
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1989
מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 2003
עמנואל מס.109
ריקודי עם - כיף חורף 1992
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 7 - CD
משה אסקיו 2 - CD
רוקדים מס.107 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.107 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????