אני לא יכול - ירון בן שמחון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2007
????/?: ירון בן שמחון
?????: דורון מדלי
???: דניאל אמברוהו
????/?: אייל גולן
?÷?? ?????: הורה אביב DVD-2007
Dances on YouTube and Other Internet Sites
Hungaria 2007
Toronto 2007
חוללו זמר מס. 40 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - R257 - DVD
מחול השלום DVD - 2007
?÷?? ?????÷?: CD-סבבה 2007
הורה אביב 2007 - CD
חוללו זמר מס. 39 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - 30/3/2007 - R256 - CD
חוללו זמר מס. 40 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - 20/7/2007 - R257 - CD
מחול השלום 2007 חלק 1 + 2 - CD
?????: Daniel Ambrohu (Original Lyrics)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????