לו הייתי רוטשילד - ראובן פרטוק
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1995
????/?: ראובן פרטוק
?????: דן אלמגור
???: ג'רי בוק + שלדון הרניק
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 74 (W153)
?÷?? ?????÷?: רוקדים מס.153 - קלטת שמע
?????: sma If I Were a Rich Man, Jerry Book and Sheldon Hernick {Original Lyrics}, Also sung by Shmuel Rodenski
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????