האמיתי - אורן שמואל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2007
????/?: אורן שמואל
?????: שלמה ארצי
???: שלמה ארצי
????/?: שלמה ארצי
?÷?? ?????: חוללו זמר מס. 37 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - R254 - DVD
ירון בן שמחון - מלבורן - 2007 - DVD
?÷?? ?????÷?: CD-12th Mechaneh Aviv (2007) with Marco Ben Simchon
הילולה 2007 - CD
חוללו זמר מס. 37 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - 30/3/2007 - R254 - CD
ירון בן שמחון - מלבורן - 2007 - DVD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????