עץ הרימון - גורית קדמן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1948
????/?: גורית קדמן
?????: יעקב אורלנד
???: ידידיה אדמון
????/?: עפרה חזה
?÷?? ?????: רוקדים מס. DVD 27
ריקודי עם - מחנה שורשים 1992
ריקודי עם - מחנה שורשים 1993
?÷?? ?????÷?: יונתן כרמון - כרמון - CD
רוקדים 17 - CD
רוקדים מס. 21 - קלטת שמע
רוקדים מס. 26 - קלטת שמע
רוקדים מס.138 - קלטת שמע
רוקדים מס.164 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.21 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.26 (in Hebrew)
?????: Also sung by Zehava Ben, Arik Lavi, Ilana Rovina, Yom Hatzmaut Dance
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????